ﭸبيبــﮯ ڪـاشـخ بروﭸـــﮧ ..فديت أخطـاه و مزوﭸـــﮧ ..

صورة بتي

...{مــدخــل

ﭸبيبــﮯ ڪـاشـخ بروﭸـــﮧ ..فديت أخطـاه و مزوﭸـــﮧ .. فديت اسمــﮧ قبـل رسمــﮧ
.... ڪلامــﮧ / ضح ـڪتــﮧ / روﭸــــﮧ ..
فديـت أصغـر تفاصيلــﮧ .. غموضــﮧ / قمة وضوﭸـــﮧ
عـטּـادٍ يـجـري بـدمــﮧ.. دموع ٍ تهـدم صروﭸـــﮧ ..
إقرأ ايضاً :